Wednesday, March 20, 2013

Bagaimana Baja Green Drops Meningkatkan Kuantiti Tanaman ?


Baja Green Drops merupakan baja majmuk yang bukan sahaja mampu membantu menyuburkan tanaman, malah membantu meningkatkan kualiti dan kuantiti tanaman terutama kelapa sawit berlipat kali ganda. Baja Green Drops mengandungi mikro organism yang baik untuk tanah dan tumbuhan. Semakin banyak organism dan mikro organisma dalam tanah, maka semakin bertambah nutrien dan mineral yang dibekalkan kepada tanaman tersebut. Green drops mengandungi mineral mas, trace elemen dan mikrob untuk keperluan tanah dan tanaman. Mikrob mampu mengubah kompaun organic yang kompleks seperti tannin, linguin, protein karbohidrat, selulos, pectin dan sebagainya kepada bentuk yang boleh digunakan oleh tumbuhan dalam proses pertumbuhan. Selain itu, baja Green Drops juga menyebabkan tanah menyerap N, P dan K dengan lebih baik.Ini menyebabkan tumbuhan yang menggunakan baja Green Drops akan terus tumbuh dengan subur, lebih berkualiti dan sekaligus meningkatkan hasil pendapatan peladang berlipat kali ganda! Baja Green Drops meningkatkan hasil pendapatan peladang kelapa sawit dan baja kelapa sawit terbaik asia.

No comments:

Post a Comment